joker gaming

2022-09-28 20:09:54

Meta, Microsoft และบริษัทเทคยักษ์ใหญ่รวมตัวกันตั้งกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับ metaverse

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า บริษัท Meta, Microsoft และบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆ ที่แข่งขันกันในแนวคิดชุมชนโลกเสมือนจริง metaverse ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้โลกดิจิทัลที่เพิ่งเริ่มต้นของบริษัทต่างๆ สอดคล้องกัน

【joker gaming】บริษัทเทคยักษ์ใหญ่รวมตัวตั้งกลุ่มสร้างมาตรฐาน metaverse - โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

บริษัทเทคยักษ์ใหญ่รวมตัวตั้งกลุ่มสร้างมาตรฐานmetaverseโพสต์ทูเดย์รอบโลก

แถลงการณ์ของทางกลุ่มที่ประกาศการก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันอังคารระบุว่า บริษัทที่เข้าร่วมการประชุม Metaverse Standards Forum รวมถึงบริษัทใหญ่ๆ ที่อยู่ในวงการนี้ ตั้งแต่บริษัทผลิตชิปไปจนถึงบริษัทเกม รวมทั้งหน่วยงานกำหนดมาตรฐานอย่าง W3C ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่จัดระบบมาตรฐานที่ใช้งานบนเว็บไซต์

【joker gaming】บริษัทเทคยักษ์ใหญ่รวมตัวตั้งกลุ่มสร้างมาตรฐาน metaverse - โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

บริษัทเทคยักษ์ใหญ่รวมตัวตั้งกลุ่มสร้างมาตรฐานmetaverseโพสต์ทูเดย์รอบโลก

【joker gaming】บริษัทเทคยักษ์ใหญ่รวมตัวตั้งกลุ่มสร้างมาตรฐาน metaverse - โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

ตรวจ-หวย 1 พฤศจิกายน 2562